Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC J One

Thay mặt kính cảm ứng HTC J One

STT Tên model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC J One 2 SIM {price}519 {price}519
2 HTC J One 1 SIM {price}519 {price}519

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú