Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng Asus Zenfone 2

Thay cảm ứng Asus Zenfone 2

STT Model Cảm ứng
1 Asus Zenfone 2 5 inch/ZE500CL/Z00D {price}62
2 Asus Zenfone 2 5.5 inch/ZE550ZL/ZE551ML {price}61
3 Asus Zenfone 2 Go/ ZB500KG/ X00BD {price}2335

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú