Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Huawei P10, P10 Plus, P10 Lite

Thay màn hình Huawei P10, P10 Plus, P10 Lite

Model Thay màn hình
Huawei P10 {price}3496
Huawei P10 Plus {price}3507
Huawei P10 Lite {price}3281

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú