Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Xiaomi Mi 8 SE

Thay màn hình Xiaomi Mi 8 SE

STT Model Màn hình
1 Xiaomi Mi 8 {price}3969
2 Xiaomi Mi 8 SE {price}4069

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú