Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc Samsung Galaxy A8, A8 Plus

Thay chân sạc Samsung Galaxy A8, A8 Plus

STT Model Chân sạc
1 Samsung Galaxy A8 2015 / A800 {price}2653
2 Samsung Galaxy A8 2016 / A810 {price}2505
3 Samsung Galaxy A8 2018 / A530 {price}4080

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú