Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc Xiaomi Redmi 5 Plus, 5A

Thay chân sạc Xiaomi Redmi 5 Plus, 5A

Model Thay chân sạc, cáp sạc
Xiaomi Redmi 5 Plus {price}4835
Xiaomi Redmi 5A {price}4459

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú