Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc Oppo F1, F1S, F1 Plus

Thay chân sạc Oppo F1, F1S, F1 Plus

Model Chân sạc
Oppo F1 {price}3951
Oppo F1S {price}4006

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú