Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc Oppo F1, F1S, F1 Plus

Thay chân sạc Oppo F1, F1S, F1 Plus

Model Chân sạc
Oppo F1 {price}3951
Oppo F1S {price}4006

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú