Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc Samsung Galaxy A5

Thay chân sạc Samsung Galaxy A5

Model Chân sạc
Đuôi sạc Samsung Galaxy A5 2015 / A500 {price}2508
Đuôi sạc Samsung Galaxy A5 2016 / A510 {price}2443
Đuôi sạc Samsung Galaxy A5 2017/ A520 {price}3932

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú