Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC EVO 3D

Thay màn hình HTC EVO 3D

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC EVO 3D {price}499 {price}589

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú