Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC Desire X

Thay màn hình HTC Desire X

STT Tên linh kiện Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC Desire X {price}569 {price}669

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú