Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC Desire V

Thay màn hình HTC Desire V

STT Tên model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC Desire V {price}567 {price}667

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú