Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Sửa, thay chân sạc iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Sửa, thay chân sạc iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

STT Tên linh kiện Giá Bảo hành
1 Chui sạc, chân sạc iPhone 6 {price}2467 3 tháng
2 Chui sạc, chân sạc iPhone 6 Plus {price}2470 3 tháng
3 Chui sạc, chân sạc iPhone 6S {price}2476 3 tháng
4 Chui sạc, chân sạc iPhone 6S Plus {price}2481 3 tháng

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú