Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Sửa, thay chân sạc iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Sửa, thay chân sạc iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

STT Tên linh kiện Giá Bảo hành
1 Chui sạc, chân sạc iPhone 6 {price}2467 3 tháng
2 Chui sạc, chân sạc iPhone 6 Plus {price}2470 3 tháng
3 Chui sạc, chân sạc iPhone 6S {price}2476 3 tháng
4 Chui sạc, chân sạc iPhone 6S Plus {price}2481 3 tháng

Các dịch vụ thay chân sạc iPhone khác tại Thành Trung Mobile bao gồm:

  1. Thay chân sạc iPhone 7, 7 Plus
  2. Thay chân sạc iPhone 8, 8 Plus
  3. Thay chân sạc iPhone X, Xs, Xs Max, Xr
  4. Thay chân sạc iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  5. Thay chân sạc iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú