Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin Samsung J3, J3 Pro J330

Thay pin Samsung J3, J3 Pro J330

Model Giá
Pin Samsung Galaxy J3 2015 / J300 {price}3735
Pin Samsung Galaxy J3 2016 / J320 {price}1427
Pin Samsung Galaxy J3 Pro {price}3736

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú