Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy A50, A50s

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy A50, A50s

Model Giá
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50 {price}4822
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50s {price}5209

 

Mời quý khách xem thêm các dịch vụ sửa chữa Samsung A50, A50S khác tại Thành Trung Mobile:

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú