Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy A30, A30S

Thay màn hình Samsung Galaxy A30, A30S

STT Model Giá Bảo hành
1 Màn hình Samsung Galaxy A30 {price}4849  6 tháng
2 Màn hình Samsung Galaxy A30S {price}5158 6 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú