Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC One X (S720e)

Thay mặt kính cảm ứng HTC One X (S720e)

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1  HTC One X+ {price}516 {price}604
2 HTC One X {price}516 {price}604

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú