Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin Google Pixel 1 - 2 - 3 - 4 XL

Thay pin Google Pixel 1 - 2 - 3 - 4 XL

Model Giá
Thay pin Google Pixel 1 {price}5047
Thay pin Google Pixel 2 {price}5143
Thay pin Google Pixel 3 {price}5219
Thay pin Google Pixel 4 XL {price}5205

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú