Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Google Pixel 1, 2, 3, 4

Thay mặt kính Google Pixel 1, 2, 3, 4

Model Giá Thời gian bảo hành
Thay mặt kính Google Pixel 1 {price}5048 12 tháng
Thay mặt kính Google Pixel 3 {price}5011 12 tháng 
Thay mặt kính Google Pixel 2 {price}5231 12 tháng
Thay mặt kính Google Pixel 4XL {price}5794 12 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú