Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Google Pixel 1, 2, 3, 4

Thay mặt kính Google Pixel 1, 2, 3, 4

Model Giá
Thay mặt kính Google Pixel 1 {price}5048
Thay mặt kính Google Pixel 3 {price}5011
Thay mặt kính Google Pixel 2 {price}5231

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú