Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nút home iPhone 7, 7 Plus

Thay nút home iPhone 7, 7 Plus

Model Giá
Thay nút home iPhone 7 {price}2485
Thay nút home iPhone 7 Plus {price}2580
Câu dây nút home iPhone 7 (có vân tay) {price}3426
Câu dây nút home iPhone 7 Plus (có vân tay) {price}3427

 

Dịch vụ thay thế, sửa chữa nút Home tại Thành Trung Mobile:

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú