Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc iPhone 5, 5S, 5C

Thay chân sạc iPhone 5, 5S, 5C

Model Giá
Dây đuôi sạc iPhone 5 {price}2458
Dây đuôi sạc iPhone 5S {price}2463
Dây đuôi sạc iPhone 5C {price}4704

 

Mời bạn xem thêm giá dịch vụ sửa chữa iPhone 5 tại Thành Trung Mobile:

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú