Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc iPhone 5, 5S, 5C

Thay chân sạc iPhone 5, 5S, 5C

Model Giá
Dây đuôi sạc iPhone 5 {price}2458
Dây đuôi sạc iPhone 5S {price}2463
Dây đuôi sạc iPhone 5C {price}4704

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú