Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD2

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD2

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC HD2 HÀN {price}497 {price}586
2 HTC HD2 CÀI {price}496 {price}586

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú