Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD2

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD2

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC HD2 HÀN {price}497 {price}586
2 HTC HD2 CÀI {price}496 {price}586

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú