Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay camera trước, sau iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Thay camera trước, sau iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Dịch vụ Giá Thời gian bảo hành
Thay camera sau iPhone 11 {price}5281 3 tháng
Thay camera trước iPhone 11 {price}5666 3 tháng
Thay camera trước iPhone 11 Pro Liên hệ 3 tháng
Thay camera sau iPhone 11 Pro {price}5701 3 tháng
Thay camera trước iPhone 11 Pro Max {price}5308 3 tháng
Thay camera sau iPhone 11 Pro Max {price}5702 3 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú