Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Thay màn hình iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Model Giá
Màn hình iPhone 11 full bộ {price}5069
Màn hình iPhone 11 Pro full bộ {price}5070
Màn hình iPhone 11 Pro Max full bộ {price}5071 
Cảm ứng iPhone 11 Pro max {price}5217
Cảm ứng iPhone 11 Pro {price}5216
Cảm ứng iPhone 11 {price}5215

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú