Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Xiaomi Mi Note, Mi Note Pro

Thay màn hình Xiaomi Mi Note, Mi Note Pro

Model Giá
Thay Màn hình Xiaomi Mi Note LTE Full bộ {price}1744
Thay Màn hình Xiaomi Mi Note Pro full bộ {price}2536

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú