Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Huawei Gr5, Gr5 Mini

Thay màn hình Huawei Gr5, Gr5 Mini

Model Giá
Thay màn hình Huawei GR5 (2015) Full bộ {price}733
Thay màn hình Huawei GR5 (2017) Full bộ {price}2559
Thay màn hình Huawei GR5 Mini Full bộ {price}2743

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú