Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Huawei Gr5, Gr5 Mini

Thay màn hình Huawei Gr5, Gr5 Mini

Model Giá
Thay màn hình Huawei GR5 (2015) Full bộ {price}733
Thay màn hình Huawei GR5 (2017) Full bộ {price}2559
Thay màn hình Huawei GR5 Mini Full bộ {price}2743

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú