Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Lenovo K3, K3 Note

Thay màn hình Lenovo K3, K3 Note

Model Giá
Thay màn hình Lenovo K3 Note / K50-T5 full bộ {price}2239

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú