Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Lenovo A316, A316i

Thay màn hình Lenovo A316, A316i

Model Giá
Thay Màn hình Lenovo A316 rời {price}932
Thay Màn hình Lenovo A316i Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú