Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy S20, S20 Plus (S20+)

Thay màn hình Samsung Galaxy S20, S20 Plus (S20+)

Linh kiện Giá
Màn hình Samsung Galaxy S20 {price}5373
Màn hình Samsung Galaxy S20 Plus (S20+) {price}5374

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú