Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin Samsung Galaxy S20 Ultra

Thay pin Samsung Galaxy S20 Ultra

STT Dịch vụ Giá Thời gian bảo hành
1 Thay pin Samsung Galaxy S20 {price}5711 3 tháng
2 Thay pin Samsung Galaxy S20+ Liên hệ 3 tháng
3 Thay pin Samsung Galaxy S20 Ultra Liên hệ 3 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú