Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC One S

Thay màn hình HTC One S

STT Tên linh kiện Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 HTC One S {price}572 {price}601

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú