Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin iPhone 6, iPhone 6 Plus

Thay pin iPhone 6, iPhone 6 Plus

STT Tên Model Thay pin
1 Thay pin iPhone 6 Loại A {price}1919
Loại B {price}3625
2 Thay pin iPhone 6 Plus Loại A {price}1921
Loại B {price}3626

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú