Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay loa trong, loa ngoài Xiaomi Redmi Note 7

Thay loa trong, loa ngoài Xiaomi Redmi Note 7

STT Dịch vụ Giá Thời gian bảo hành
1 Thay loa trong Xiaomi Redmi Note 7 {price}5766 3 tháng
2 Thay loa ngoài Xiaomi Redmi Note 7 {price}5765 3 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú