Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay camera Samsung Galaxy A8, A8 Plus, A8 Star

Thay camera Samsung Galaxy A8, A8 Plus, A8 Star

Model/ Linh kiện Camera trước Camera sau
Samsung Galaxy A8 {price}1389 Liên hệ
Samsung Galaxy A8 Plus Liên hệ {price}5621
Samsung Galaxy A8 Star Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú