Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay kính lưng Samsung S20, S20 Plus, S20 Ultra

Thay kính lưng Samsung S20, S20 Plus, S20 Ultra

Dịch vụ/Model Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra
Thay kính lưng (nắp lưng) {price}5434 {price}5435 {price}5648

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú