Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay camera trước iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Thay camera trước iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Linh kiện Giá
Camera trước iPhone 6 200.000đ
Camera trước iPhone 6 Plus 200.000đ
Camera trước iPhone 6S 200.000đ
Camera trước iPhone 6S Plus 200.000đ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú