Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay camera trước, sau Vsmart Active 1, 1+, 3

Thay camera trước, sau Vsmart Active 1, 1+, 3

STT Dịch vụ Giá Thời gian bảo hành
1 Thay camera trước Vsmart Active 1 Liên hệ 3 tháng
2 Thay camera sau Vsmart Active 1 Liên hệ 3 tháng
3 Thay camera trước Vsmart Active 1+ Liên hệ 3 tháng
4 Thay camera sau Vsmart Active 1+ Liên hệ 3 tháng
5 Thay camera trước Vsmart Active 3 Liên hệ 3 tháng
6 Thay camera sau Vsmart Active 3 Liên hệ 3 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú