Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC 8X, 8S

Thay màn hình HTC 8X, 8S

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC 8S {price}489 {price}578
2 HTC 8X {price}488 {price}577

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú