Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Sony Z, Z4v

Thay màn hình Sony Z, Z4v

STT Tên linh kiện Màn hình
1 Sony Z/ LT36/ C6602/ C6603 {price}1540
2 Sony Xperia Z1 {price}1545
3 Sony Xperia Z1 Mini / Compact {price}1546
4 Sony Xperia Z1 S/ Z1 T-MOBILE {price}1547
5 Sony Xperia Z2 {price}1587
6 Sony Xperia Z3 {price}1550
7 Sony Xperia Z3V {price}1551
8 Sony Xperia Z3 Mini / Compact {price}1552
9 Sony Xperia ZR/C5502 {price}1542
10 Sony Xperia Z Ultra/ LT39/C6802 {price}1541
11 Sony Xperia Z4V  {price}2983
12 Dòng máy khác Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú