Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Mirror 5, Mirror 3

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Mirror 5, Mirror 3

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Oppo Find Mirror / R819 {price}1024 {price}1065
2 Oppo Mirror 3 / R3001 / R3007 {price}1026 {price}1066
3 Oppo Mirror 5 / A51 {price}1058 {price}2547

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú