Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Mirror 5, Mirror 3

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Mirror 5, Mirror 3

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Oppo Find Mirror / R819 {price}1024 {price}1065
2 Oppo Mirror 3 / R3001 / R3007 {price}1026 {price}1066
3 Oppo Mirror 5 / A51 {price}1058 {price}2547

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú