Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find Clover, Piano, Finder

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find Clover, Piano, Finder

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Oppo Piano / R813 {price}1021 {price}1062
2 Oppo Find Clover / R815 {price}1022 {price}1063
3 Oppo Finder / X907 {price}1035 {price}1074

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú