Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nắp lưng Sony Xperia Z, Xperia Z1

Thay nắp lưng Sony Xperia Z, Xperia Z1

STT Model Nắp lưng
1 Sony Xperia Z1 {price}1617
2 Sony Xperia Z1 MINI /COMPACT {price}1618
3 Sony Xperia Z1 S/ Z1 T-MOBILE {price}1619
4 Nắp lưng Sony Xperia Z / LT36 / C6602 / C6603 {price}1615 
5 Nắp lưng Sony Xperia Z ULTRA LT39/C6802 {price}1616 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú