Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Thay màn hình iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Model Mặt kính Zin Màn hình cảm ứng
iPhone 6 {price}1845 {price}2639
iPhone 6 Plus {price}1846 {price}1890
iPhone 6S {price}1847 {price}1891
iPhone 6S Plus {price}1848 {price}1892

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú