Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Thay màn hình iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 iPhone 6 Loại A {price}1845 Loại A {price}1889
Loại B {price}3165 Loại B {price}2639
2 iPhone 6 Plus Loại A {price}1846 Loại A {price}1890
Loại B {price}3163 Loại B {price}2640
3 iPhone 6S Loại A {price}1847 Loại A {price}2641
Loại B {price}3163 Loại B {price}1891
4 iPhone 6S Plus Loại A {price}1848 Loại A {price}2642
Loại B {price}3163 Loại B {price}1892

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú