Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 7, 7A (X9006, X9076)

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 7, 7A (X9006, X9076)

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Oppo Find 7 / X9076 {price}1034 {price}1073
2 Oppo Find 7A / X9007 / X9006 {price}1033 {price}1072

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú