Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình mặt kính Oppo Joy, Yoyo N1, Neo

Thay màn hình mặt kính Oppo Joy, Yoyo N1, Neo

STT Model Màn hình Mặt kính cảm ứng
1 Oppo Joy R1001 {price}1080 {price}1042
2 Oppo Yoyo R2001 {price}1079 {price}1041
3 Oppo N1 Mini {price}1088 {price}2066
4 Oppo NEO R831 {price}1070 {price}1049

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú