Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng lenovo A369, A390, A516, A850, A1000

Thay cảm ứng lenovo A369, A390, A516, A850, A1000

STT Tên Model Cảm ứng
1 Lenovo A850 {price}881
2 Lenovo A850+ {price}882
3 Lenovo A1000 {price}885
4 Lenovo A369 {price}869
5 Lenovo A390 {price}870
6 Lenovo A516 {price}871

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú