Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng Lenovo S560, S660, S820, S890, S920

Thay cảm ứng Lenovo S560, S660, S820, S890, S920

STT Tên Model Cảm ứng
1 Lenovo S560 {price}2830
2 Lenovo S660 {price}901
3 Lenovo S820 {price}903
4 Lenovo S920
{price}908
5 Lenovo S890 {price}897

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú