Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng Lenovo S560, S660, S820, S890, S920

Thay cảm ứng Lenovo S560, S660, S820, S890, S920

STT Tên Model Cảm ứng
1 Lenovo S560 {price}2830
2 Lenovo S660 {price}901
3 Lenovo S820 {price}903
4 Lenovo S920
{price}908
5 Lenovo S890 {price}897

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú