Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Lenovo A369, A390, A516, A850, A1000

Thay màn hình Lenovo A369, A390, A516, A850, A1000

STT Tên linh kiện Giá Bảo hành
1 {name}941 {price}941 {warranty}941
2 {name}942 {price}942 {warranty}942
3 Màn hình Lenovo A369 full bộ {price}933 {warranty}933
4 Màn hình Lenovo A390 rời {price}934 {warranty}934
5 Màn hình Lenovo A516 rời {price}935 {warranty}935
6 Màn hình Lenovo A850+ Full bộ {price}2045 {warranty}2045

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú