Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Lenovo S560, S660

Thay mặt kính Lenovo S560, S660

STT Tên Model Màn hình
1 Lenovo S560 {price}954
2 Lenovo S660 {price}957

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú