Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC One M8

Thay mặt kính cảm ứng HTC One M8

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình 
1  HTC One M8 {price}525 {price}615
2  HTC One M8 EYE {price}525 {price}615

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú