Chọn địa điểm gần bạn nhất để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt nhất.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng Lenovo P770, P780

Thay cảm ứng Lenovo P770, P780

STT Tên Model Cảm ứng
1 Lenovo P780 {price}927
2 Lenovo P770 {price}926

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú